Vývoj softvéru na mieru

Pýtajte sa tu

Nedodávame iba pekné aplikácie a webové stránky s nulovou podstatou; nie je to v našej DNA. Každá časť softvéru, ktorý navrhneme a vystaviame, slúži k stimulácii vášho podnikania - prostredníctvom zefektívňovania podnikových procesov, zvýšenia hospodárnosti, zvýšenia ziskov a zníženia prevádzkových nákladov.

Prečo práve Aware?

Chápeme, že vaše podnikanie je unikátne, ako aj problémy, ktoré ho sprevádzajú. Preto s nami nikdy nebudujete niečo, čo nepotrebujete. Chceme rozumieť vášmu podnikaniu a vytvoriť projekt, ktorý vám bude ušitý na mieru.

Vyhodnotíme štruktúry a procesy vo vašej spoločnosti a navrhneme architektúru riešenia od základu tak, aby cielila presne na vaše potreby. Softvér na mieru je nákladný a v tomto odvetví často dochádza k nepredvídanému nárastu nákladov. My v Aware poznáme túto pascu a preto sa snažíme navrhnúť stratégiu viacerých riešení tak, aby sme tomuto ešte pred zahájením vývoja zabránili.

Držíme sa pevne vášho rozpočtu. Sme hrdí na šetrný a agilný prístup. Cieľavedome budujeme náš tím z toho najkvalitnejšieho a talentovaného ľudského potenciálu, ktorý ďalej rozvíjame. Naši ľudia a táto stratégia sú dôvodom, prečo sme tento postup nasadili na troch kontinentoch, kde pôsobíme.

Jeden kontakt pre všetko, čo potrebujete.

Dizajnujeme a budujeme nový softvér na zákazku, ktorý sa hladko integruje do vašich súčasných procesov a bude dosahovať kvantifikovateľný výsledok. Náš softvér pracuje prirodzene vnútri vašich systémov a procesov, bez trecích plôch a s najvyššou mierou efektívnosti vašich operácií.

Náš vývoj rešpektuje špecifiká vášho podnikania a napomáha ich transformovať na strategické výhody.

Tvoríme architektúru, dizajn, budujeme, testujeme, integrujeme a vylepšujeme, podporujeme a udržiavame. S Aware si vyberáte minimalizáciu rizika a stojíte pred konkurenciou. Náš tím dizajnérov, vývojárov a testerov ponúka vhodný softvér a svoje skúsenosti pre váš projekt.

Vývoj softvéru na mieru umožňuje vášmu podnikaniu inovovať. Tvorbou štruktúry, na ktorú sa môžete spoľahnúť, predbehnete konkurenciu a zvýšite výnosy.

Prečo na mieru?

Poznáme ten pocit. Takmer každý zákazník príde za nami s tou istou záležitosťou – má problém, ale dostupné riešenia sa celkom nehodia.

Častokrát vás dostupné riešenia obmedzujú, čo znamená, že vaše podnikanie sa musí prispôsobiť softvéru.

V Aware si myslíme, že vy máte rozhodovať, čo sa má robiť, a byť obmedzovaný balíčkovými riešeniami, ktoré bránia vášmu rastu.

Hoci dostupné štandardné softvérové riešenia sa môže zdať dostačujúce, môžu im chýbať tie najdôležitejšie vlastnosti. Výsledkom je to, že náklady, ktoré obsiahnu aj nastavenie takýchto riešení, ďaleko presiahnu náklady na obstaranie softvéru ušitému na mieru vašim požiadavkám.

Od začiatku, dizajnovania vašej aplikácie je myslené na to, aby zaistila rast produktivity, zasiahla skutočné interné potreby. Pokiaľ vše podnikanie má unikátne potreby. Ak ste dostatočne špecifickí a uvedomujete si potrebu riešenia na mieru, potom spoznáte aj rozdiel v efektívnosti pri nasadení riešenia na mieru alebo použitia štandardného riešenia.

Náš skúsaný tím vývojárov vám môže pomôcť s:

  • Riadenie business procesov
  • Dizajn a vývoj web stránok
  • Mobilné aplikácie
  • Konzultačné služby v oblasti UI a UX

Získajte prístup ku širokému spektru technických zručností

Vaše podnikanie má unikátne vízie a stretáva sa s rôznymi výzvami. Náš tím je pripravený pracovať s rôznymi technológiami, vývojovými metódami a platformami. S Aware získate prístup k technickej expertíze na želanie.

Softvér, ktorý funguje

Kontrola kvality softvéru ja podstatnou časťou nášho procesu vývoja softvéru. Používame preto celosvetovo overené praktiky a metodológie pri nastavení stratégie, plánu, dizajnu a realizácie testovania. Iba softvér najvyššej kvality je uvoľnený pre nasadenie do produktívneho používania.

Spýtajte sa online

Pošlite nám email

Zavolajte nám

Voľba je na vás. Zvoľte si Aware.

  • Prístup založený na spolupráci
  • Overený úspech v dodávke mobilných riešení pre koncových užívateľov ako aj podnikovú klientelu
  • Skúsenosti s integráciou softvéru a hardvéru
  • Jediný bod zodpovednosti - bez potreby riadenia viacerých dodávateľov